تماس با ما

Last Update: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۴:۰۲| تعداد بازدید: 28

 

آدرس دانشگاه:

خراسان رضوی، تربت حیدریه، خیابان رازی، معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

ایمیل:

sci  /at/ thums.ac.ir

 

شماره تماس:

52226013 051 داخلی 169