دستورالعمل چگونگی نوشتن افیلیشن

Last Update: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۰۸:۰۶| تعداد بازدید: 78

 

نحوه صحیح آدرس دهی اعضای محترم هیات ­علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در مقالات

 Affiliation دوم یکی از مراکز تحقیقاتی باشد 


جهت جلوگیری از چاپ مقالات در مجلات نامعتبر در صورتی که پژوهشگران محترم از معتبر بودن مجله مطمئن نیستند حتماً از حوزه مدیریت پژوهش دانشگاه وضعیت مجله را استعلام نمایند.