کارشناسان اداره علم سنجی

Last Update: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳:۱۳| تعداد بازدید: 118

 

مسئول واحد علم سنجی

خانم دکتر عبدالهی

شماره تماس:  52226013 - 051  داخلی 169

پست الکترونیکی واحد علم سنجی:   sci  {/at/} thums.ac.ir